Clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii în 2024, conform prevederilor Ordinului nr. 162/2024

Clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii în 2024, conform prevederilor Ordinului nr. 162/2024. Lista contribuabili mari şi mijlocii.

Ordinul nr. 162 vizează modificarea și completarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1992/2023, care aprobă numărul de contribuabili mari și mijlocii, lista contribuabililor mari și lista contribuabililor mijlocii.

Extras din ordinul actualizat pe 2024

Atenție! Pentru a verifica corectitudinea informațiilor, este necesar să consultați documentul original în cazul actualizărilor.

Prezentul extras a fost actualizat la data de 24 februarie 2024.


În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART.I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1992/2024 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și mijlocii, a Listei marilor contribuabili și a Listei contribuabililor mijlocii, publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se modifică și se completează după cum urmează:

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Din Anexa nr. 2, se elimină o poziție, poziția 215, cu următorul cuprins:….

Ordinul 162 referitor la clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii, actualizat pentru anul 2024, poate fi consultat pe site-ul oficial anaf.ro.