Model oferta pret servicii contabilitate

Model ofertă preț servicii contabilitate pe care îl personalizați cu datele firmei, de contact și prețul pentru serviciul de contabilitate.

Model oferta 1

Compania XYZ Contabilitate SRL

Str. Exemplului, Nr. 1, București, România Tel: +40 123 456 789 Email: [email protected]


Data: [Data emiterii ofertei]

Client: [Numele companiei clientului] Adresă: [Adresa clientului]


Servicii Oferite și Tarife:

 1. Contabilitate primară
  • Înregistrarea documentelor primare (facturi, chitanțe, bonuri fiscale)
  • Preț: 300 RON/lună
 2. Contabilitate financiară
  • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil
  • Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
  • Preț: 500 RON/lună
 3. Contabilitate de gestiune
  • Analiza costurilor și calcularea costului de producție
  • Elaborarea rapoartelor de gestiune
  • Preț: 400 RON/lună
 4. Consultanță fiscală
  • Consiliere privind optimizarea fiscală
  • Asistență în întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale
  • Preț: 200 RON/oră
 5. Salarizare și resurse umane
  • Întocmirea statelor de plată
  • Calcularea și declararea contribuțiilor sociale
  • Preț: 250 RON/lună + 20 RON/salariat
 6. Servicii personalizate
  • Servicii personalizate în funcție de necesitățile clientului
  • Preț: stabilit prin negociere

Termeni și condiții:

 • Durata contractului: [Durata contractului, de exemplu, 12 luni]
 • Facturare: Lunar, la începutul lunii pentru serviciile prestate în luna precedentă
 • Modalități de plată: Transfer bancar, în termen de 15 zile de la emiterea facturii

Contact:

Pentru mai multe informații sau pentru a discuta detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon sau adresa de email de mai sus.


[Nume Prenume] Manager de Cont XYZ Contabilitate SRL


Acceptare Ofertă

Subsemnatul, [Numele clientului], reprezentant legal al [Numele companiei clientului], accept oferta de preț pentru serviciile de contabilitate prezentată de XYZ Contabilitate SRL.

Data: __________

Semnătura: ____________________________

Nume și Prenume: ____________________________

Funcția: ____________________________


Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm!

Model oferta 2

OFERTA SERVICII MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI

PREȚURI ORIENTATIVE

 • 100 lei/lunar pentru volum de lucru minim (ex: sub 10 documente lunar, fără angajați, fără venituri realizate)
 • 300 lei/lunar pentru volum de lucru mic (ex: max. 30 documente lunar, 1 angajat)
 • 700 lei/lunar pentru volum de lucru mediu (ex: max. 70 documente lunar, 1-5 angajați, TVA neplătitor)
 • 1000 lei/lunar pentru volum de lucru mare (ex: max. 150 documente lunar, 5-9 angajați, TVA trimestrial/lunar)
 • 2000 lei/lunar pentru volum de lucru foarte mare (ex: max. 300 documente lunar, peste 9 angajați, TVA lunar)

Se acordă o reducere de până la -20% pentru primul an de contract cu plata în avans pe 6 luni. Sumele prezentate sunt orientative, negociabile și nu includ TVA. Oferta finală va fi stabilită în funcție de volumul activității (număr facturi și alte documente de intrare și ieșire, număr salariați, cifra de afaceri, investiții), domeniul de activitate, complexitatea activității (tranzacții intracomunitare și din import, accize, leasing-uri, recuperări de TVA, credite bancare etc.), durata contractului, perspectivele privind continuitatea afacerii, seriozitatea și loialitatea clientului. Pot fi negociate și servicii prestate la cerere sau cu plată pentru fiecare prestație în parte, pe principiul cantitativ.

REGULI PRIVIND ACORDAREA DE REDUCERI

Pentru a sprijini clienții și a construi o relație de colaborare de lungă durată și reciproc avantajoasă, am elaborat o politică de reduceri de preț adaptată diverselor situații întâlnite în practică:

 • Reducere contract nou: până la -20% pentru primul an de contract
 • Reducere start-up: până la -15% pentru primul an de activitate
 • Reducere pentru volum: -10% pentru un an pentru cei care ne recomandă sau doresc să colaborăm și pentru alte societăți pe care le dețin, sau realizează creșteri importante de activitate
 • Reducere pentru fidelitate: -5% pentru întreaga perioadă contractuală pentru clienții cu care am avut o colaborare îndelungată și stabilă

SERVICII PROFESIONALE

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI FISCALĂ

 • Organizarea și ținerea contabilității financiare și de gestiune
 • Evidența la nivel de centre de cost/de profit, pe activități
 • Întocmirea registrelor contabile și fiscale obligatorii
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor și raportărilor către autorități

SALARIZARE ȘI CONSULTANȚĂ PRIVIND LEGISLAȚIA MUNCII

 • Întocmirea, înregistrarea și/sau depunerea raportărilor specifice
 • Întocmirea altor documente necesare societăților cu personal angajat
 • Asistență privind recrutarea de personal de specialitate
 • Consultanță privind dreptul muncii și asistență
 • Asistență profesională pentru rezolvarea problemelor

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA

 • Consultanță privind organizarea și conducerea contabilității financiare
 • Consultanță privind optimizarea fiscalității
 • Consultanță privind inventarierea parțială sau generală a patrimoniului
 • Asistență profesională pentru rezolvarea problemelor curente
 • Informarea periodică asupra modificărilor din legislația financiar-contabilă

SERVICII LA CERERE CARE IMPLICĂ CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL ECONOMIC, FINANCIAR-CONTABIL ȘI FISCAL SAU RELAȚIA CU ANUMITE AUTORITĂȚI

 • Servicii personalizate care implică cunoștințe în domeniul economic
 • Întocmire, depunere/ridicare documente în legătură cu alte autorități
 • Discuții periodice cu clienții privind situația financiar-contabilă

EXPERTIZE ȘI CERTIFICĂRI CONTABILE, AUDIT INTERN ȘI ALTE SERVICII

 • Expertize contabile extrajudiciare
 • Certificări situații financiare
 • Analize economico-financiare și evaluări patrimoniale
 • Verificarea și/sau refacerea evidenței contabile
 • Activități de audit intern și alte servicii de asigurare

ÎNTREPRINDERI MIJLOCII ȘI MARI

Această ofertă se adresează companiilor cu o cifră de afaceri de peste 10 mil. lei și peste 50 de salariați. Serviciile de bază prevăzute pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici pot fi adaptate și pentru întreprinderile mijlocii și mari, însă de regulă sunt solicitate servicii conexe negociate în funcție de volumul de lucru, cum ar fi:

 • Colaborare cu Departamentul Financiar sau Conducerea Companiei pentru realizarea următoarelor obiective:
  • Consultanță privind organizarea și conducerea contabilității financiare și de gestiune
  • Analize economico-financiare și evaluări patrimoniale
  • Servicii de cenzorat
  • Audit intern și alte servicii de asigurare
  • Lucrări specifice departamentelor de salarizare personal
  • Recrutare de personal de specialitate pentru departamentul financiar-contabil și instruirea acestuia pentru acomodarea cu sistemul financiar-contabil și informațional al societății
  • Consultanță și asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale