Monografie contabilă obiecte de inventar

Monografia contabilă pentru obiectele de inventar descrie modul în care aceste articole sunt înregistrate în contabilitate atât în momentul achiziției, cât și la scoaterea lor din uz.

Înregistrarea Contabilă a Obiectelor de Inventar

Conturi utilizate:

 1. 303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”: folosit pentru înregistrarea achiziției obiectelor de inventar.
 2. 603 – „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”: folosit pentru înregistrarea dării în folosință a obiectelor de inventar.
 3. 8035 – „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință”: folosit pentru evidența extracontabilă a obiectelor de inventar date în folosință.

Detalii despre Contul 303

Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”:

 • Debitul contului: Se înregistrează valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate de la terți (contrapartida cu conturile 401, 408, 446, 323, 542).
 • Creditul contului: Se înregistrează valoarea la preț de înregistrare a materialelor incluse pe cheltuieli, precum și a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (contrapartida cu contul 603).

Monografii Contabile pentru Obiectele de Inventar

Închirierea Obiectelor de Inventar

Întrebare: Firma închiriază diverse echipamente înregistrate pe contul 303. Ce înregistrări contabile sunt necesare?

Soluție:

 1. La darea în folosință:
  • 603 = 303 (se scad din stoc și se înregistrează în contul de cheltuieli)
  • Concomitent, se înregistrează extracontabil în contul 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință”.
 2. În cazul în care echipamentele nu sunt returnate:
  • Se poate utiliza contul 708 „Venituri din activități diverse” în locul contului 758.
  • La vânzare, se creditează contul 8035 pentru a scoate din evidență valoarea acestor echipamente.
 3. La vânzare:
  • Înregistrări contabile: 371 = 303 și 4111 = 707(708), 4427.
  • Cheltuiala și venitul se înregistrează concomitent: 607 = 371.

Ajustare Negativă TVA pentru Obiectele de Inventar Date în Folosință

Întrebare: Se ajustează TVA pentru obiectele de inventar constatate lipsă la inventar?

Soluție:

 • Reglementări: Conform legislației, nu este necesară ajustarea negativă a TVA deductibilă dedusă la achiziția obiectelor de inventar care nu mai sunt în stoc, deoarece acestea au fost date anterior în folosință și înregistrate extracontabil în contul 8035.
 • Înregistrare: Se efectuează doar creditarea contului 8035 pentru scoaterea valorii acestora din gestiunea salariatului, fără ajustarea TVA.

Obiecte de Inventar sau Mijloace Fixe Achiziționate cu Discount 100%

Întrebare: Cum se înregistrează facturile cu discount 100% pentru obiecte de inventar?

Soluție:

 • Reduceri comerciale: Ajustează costul de achiziție al bunurilor.
 • Înregistrări contabile:
  • 3XX = 7588 la valoarea justă.
  • 303 = 7588 și 603 = 303 pentru obiectele de inventar.
  • Sau, pentru mijloace fixe: 2133 = 475 și amortizare lunară 475 = 7588, 6811 = 2813.

Vânzarea Obiectelor de Inventar și a Mijloacelor Fixe către Salariați

Întrebare: Cum se realizează vânzarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe către propriii angajați?

Soluție:

 • Vânzarea la prețul pieței: Conform art. 11 din codul fiscal.
 • Înregistrări contabile pentru obiectele de inventar:
  • Scoaterea din gestiune: credit cont 8035.
  • Valorificarea: 461 = %, 708, 4427, 5121 = 461.
 • Înregistrări contabile pentru mijloace fixe:
  • Scoaterea din gestiune: % = 213/214, 2813/2814, 6583.
  • Vânzarea către salariați: 461 = %, 7583, 4427.

Monografie Contabilă pentru Vânzarea Obiectelor de Inventar

Întrebare: Care este procedura de vânzare a obiectelor de inventar?

Soluție:

 • Achiziție: 303 = 401.
 • Darea în folosință: 603 = 303 și debit 8035.
 • Vânzare: 4111 = 7588 și credit cont 8035 pentru scoaterea din gestiune.

Concluzie

Contabilizarea corectă a obiectelor de inventar implică înregistrarea achizițiilor și dării în folosință în conturile corespunzătoare, precum și gestionarea tranzacțiilor de vânzare și ajustările fiscale necesare. Aceste proceduri asigură o evidență clară și exactă a acestor active în contabilitatea companiei.