Monografie contabilă vânzare autoturism

Monografie contabilă pentru vânzarea unui autoturism către un asociat

Vânzarea autoturismului:

Înregistrarea venitului din vânzare:

Debitează contul 461 (Debitori diverși) și creditează contul 7583 (Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital) cu prețul de vânzare.

Descărcarea din gestiune:

Scoaterea din gestiune a autoturismului:

Debitează contul 2813 (Amortizarea mijloacelor de transport) și contul 6583 (Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital) și creditează contul 2133 (Mijloace de transport).

Compensarea datoriei față de asociat:

Înregistrarea compensării:

Debitează contul 455 (Asociați – conturi curente) și creditează contul 461 (Debitori diverși).

  Monografie contabilă pentru vânzarea unui autoturism achiziționat prin leasing

  Înregistrarea venitului din vânzare:

  Factura emisă:

  Debitează contul 4111 (Clienți) și creditează contul 7853 (Venituri din cedarea activelor) și contul 4427 (TVA colectată).

  Descărcarea din gestiune:

  Scoaterea din gestiune a autoturismului:

  Debitează contul 2813 (Amortizarea mijloacelor de transport) și contul 6583 (Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital) și creditează contul 2133 (Mijloace de transport) cu valoarea totală a autoturismului.

   Obligații fiscale și ajustări TVA

   • Vânzarea către un asociat extracomunitar poate fi scutită de TVA dacă se justifică cu documentele corespunzătoare.
   • Compensarea datoriilor reciproce se face printr-un proces verbal de compensare.
   • Ajustarea TVA nu este necesară dacă vânzarea se justifică prin documentele de scutire.
   • Cheltuielile cu amortizarea autoturismului se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă, conform reglementărilor fiscale.