Monografie contabilă vânzare mijloacelor fixe

Mijloacele fixe, cum ar fi echipamentele, utilajele, clădirile și vehiculele, sunt esențiale pentru desfășurarea activităților operaționale ale unei companii.

Pe măsură ce acestea se depreciază sau devin învechite, firmele pot decide să le vândă pentru a genera lichidități sau pentru a le înlocui cu active mai performante.

Legislație

 • Definiție și condiții: Mijloacele fixe sunt bunuri utilizate în activitățile operaționale ale unei companii pe o perioadă mai mare de un an.
 • Amortizarea: Repartizarea costului unui activ pe durata sa de viață utilă, conform art. 28 din Codul Fiscal.
 • Reguli de amortizare:
  • Metoda liniară pentru construcții.
  • Metoda liniară, degresivă sau accelerată pentru echipamente tehnologice.
  • Metoda liniară sau degresivă pentru alte mijloace fixe.

Procesul de Vânzare

 1. Determinarea și evaluarea mijloacelor fixe de vânzare.
 2. Documentarea tranzacției: Facturi, contracte și înregistrări contabile.

Monografie Contabilă

Vânzare către un client din străinătate
 • Emiterea facturii: 4111/461 = % (7583, 4427)
 • Descărcarea mijlocului fix: % = 213x (6583, 2813)
 • Încasarea: 5121 = 4111/461
 • Factura exprimată în moneda străină, TVA în lei.
Transfer de active între firme
 • Transfer de mijloc fix de la firma A la firma B în schimbul retragerii unui asociat.
 • Înregistrări contabile:
  • Firma A: 411 = % (7583, 4427), 6583 = 2131, 2813 = 2131
  • Firma B: % = 2131, 4426 (404)
Vânzare mijloace fixe neamortizate
 • Valoare intrare, valoare amortizată, valoare rămasă, preț de vânzare.
 • Reevaluare mijloc fix (nu se înregistrează în timpul anului).
 • Vânzarea la valoarea de piață.
 • Monografie contabilă:
  • Factura de vânzare: 4111/461 = % (7583, 4427)
  • Valoarea amortizată: 2813 = 2133
  • Valoarea neamortizată: 6583 = 2133
Vânzare mijloace fixe incomplet amortizate
 • Vânzarea la valoarea pieței.
 • Implicații fiscale: TVA și impozit pe profit.
 • Înregistrare contabilă similară vânzării neamortizate, dar specificând persoana afiliată dacă este cazul.

Concluzie

Vânzarea mijloacelor fixe, fie ele amortizate sau neamortizate, necesită respectarea legislației în vigoare și corecta documentare a tranzacțiilor. Companiile trebuie să fie atente la prețul de piață, în special în cazul tranzacțiilor cu persoane afiliate, pentru a evita ajustări fiscale ulterioare