Monografie dividende interimare

Legea permite acționarilor/asociaților unei companii să retragă dividende cu frecvență trimestrială. În continuare, sunt prezentate aspectele teoretice și monografia contabilă a dividendelor interimare.

Monografie Contabilă pentru Dividendele Interimare

Dacă în anul 2023 s-au distribuit dividende interimare, trebuie incluse acestea în D205 și declarația unică pentru plata CASS prin depășirea plafonului?

 1. Baza legală: Ordinul nr.179/2022 și Ordinul ANAF nr.18/2023.
  • În D205, coloana 4 se trec dividendele brute distribuite în cursul anului 2023.
  • Impozitul aferent dividendelor distribuite dar neplătite până la sfârșitul anului se declară în perioada în care s-a aprobat distribuirea.
 2. Declararea și plata impozitului:
  • Declarația unică trebuie depusă în termen de 30 de zile de la încasarea dividendelor care depășesc plafonul CASS.
  • Plafoane pentru contribuții (CASS) în 2023: 1.800 lei (6 salarii minime), 3.600 lei (12 salarii minime), 7.200 lei (24 salarii minime).
 3. Repartizarea dividendelor interimare:
  • Distribuirea: Debitează contul 463 și creditează contul 456.
  • Reținerea impozitului: Debitează contul 456 și creditează contul 446.
  • Plata impozitului: Debitează contul 446 și creditează contul 5121.
  • Regularizarea: Debitează contul 1171 și creditează contul 457.
  • Compensarea conturilor: Debitează contul 457 și creditează contul 463.

Regularizarea și Compensarea Dividendelor

În 2022 s-au distribuit dividende interimare, dar nu au fost ridicate nici în 2022, nici în 2023. Pot fi trecute sumele din contul 456 în contul 457 în 2023?

 • Monografie contabilă:
  • Distribuirea dividendelor interimare: Debitează contul 463 și creditează contul 456.
  • Reținerea impozitului: Debitează contul 456 și creditează contul 446.
  • Plata impozitului: Debitează contul 446 și creditează contul 5121.
  • Regularizarea: Debitează contul 1171 și creditează contul 457.
  • Compensarea conturilor: Debitează contul 457 și creditează contul 463.
  • Transferul sumelor: Debitează contul 456 și creditează contul 457.

Compensarea Dividendelor Interimare cu Pierderi

Se poate face compensare între contul 463 și 457 dacă la finalul anului societatea a înregistrat pierderi?

 • Dividendele interimare nu pot fi compensate cu pierderile înregistrate la finalul anului. Pierderile trebuie acoperite din alte resurse ale societății înainte de a distribui noi dividende.

Plata Dividendelor Interimare într-o Societate în Lichidare

Cum se procedează cu dividendele interimare rămase neplătite într-o societate aflată în lichidare?

 • La începutul lichidării, se depune bilanțul de deschidere pentru lichidare.
 • În perioada de lichidare, societatea continuă activitatea și poate efectua plata dividendelor interimare aferente trimestrului III 2023.
 • Profitul aferent lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2023 se repartizează ca rezultat pozitiv în urma lichidării.

Monografie contabilă recomandată:

 1. Partajul capitalului social: Debitează contul 1012 și creditează contul 456.
 2. Partajul rezervelor: Debitează contul 1061 și creditează contul 456.
 3. Repartizarea profitului: Debitează contul 121 și creditează contul 456.
 4. Plata către asociați: Debitează contul 456 și creditează contul 446 și 5121.

Sumar monografie contabila

Acționarii pot retrage dividende trimestrial, dar trebuie să întocmească situații financiare interimare și să inventarieze activele și pasivele. Dividendele interimare sunt înregistrate ca creanțe față de acționari și reflectate în situațiile financiare interimare. În D205 se declară dividendele brute distribuite și impozitul aferent.

Monografie contabilă pentru dividende interimare:

 • Distribuire: Debitează contul 463 și creditează contul 456.
 • Reținerea impozitului: Debitează contul 456 și creditează contul 446.
 • Plata impozitului: Debitează contul 446 și creditează contul 5121.
 • Regularizarea: Debitează contul 1171 și creditează contul 457.
 • Compensarea conturilor: Debitează contul 457 și creditează contul 463.

Regularizarea și compensarea dividendelor se fac după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cazul lichidării unei societăți, dividendele interimare rămase se plătesc înainte de repartizarea profitului final.