Monografie donație

Donația, conform Codului civil, este un contract prin care o persoană (donatorul) transferă, de regulă gratuit și irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană (donatarul), care acceptă donația. Aceasta nu implică beneficii și trebuie folosită exclusiv în scopul declarat.

Aspecte legale ale donației:

 • Donația este un act unilateral.
 • Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute.
 • Bunurile mobile donate trebuie enumerate și evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată (pentru donații până la 25.000 lei nu este necesară forma autentică a contractului).

Înregistrări contabile pentru societatea donatoare:

Înregistrarea cheltuielii la nivelul valorii contabile neamortizate a chioșcului:

 • Debitează contul de cheltuieli (6582) cu valoarea neamortizată.
 • Creditează contul de amortizare acumulată (281x) pentru valoarea amortizată.
 • Creditează contul de imobilizări corporale (215) pentru valoarea inițială.
Astfel, se înregistrează: debitează contul 6582 „Cheltuieli cu cedarea activelor”, creditează contul 281x „Amortizarea acumulată”, și creditează contul 215 „Imobilizări corporale” cu suma de 22.000 lei.

Înregistrarea valorii donației în contabilitatea primitorului (valoarea din contract):

 • Debitează contul de imobilizări corporale (215) cu valoarea din contract (presupusă a fi valoarea de piață).
 • Creditează contul de venituri din donații (7588).
Astfel, primitorul înregistrează: debitează contul 215 „Imobilizări corporale” și creditează contul 7588 „Venituri din donații” cu suma de 5.500 lei.

  Prin urmare, societatea nu înregistrează suma de 5.500 lei din contract în propriile înregistrări contabile, deoarece această sumă este relevantă doar pentru primitorul donației.

  Sumar monografie donatie

  Înregistrări contabile pentru societatea donatoare:

  Cheltuiala la nivelul valorii contabile neamortizate a chioșcului: debitează contul 6582 „Cheltuieli cu cedarea activelor”, creditează contul 281x „Amortizarea acumulată” și contul 215 „Imobilizări corporale”.

  Înregistrări contabile pentru primitorul donației:

  Valoarea donației: debitează contul 215 „Imobilizări corporale” și creditează contul 7588 „Venituri din donații” cu suma de 5.500 lei.

  Societatea donatoare nu înregistrează suma din contract în propriile înregistrări contabile, deoarece aceasta este relevantă doar pentru primitorul donației.