Monografie rezerva legală

Conform prevederilor pct. 421 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin următorul articol contabil:

  • 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”

Profitul contabil rămas după această repartizare este preluat la începutul exercițiului financiar următor în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează să fie repartizat conform deciziilor adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

În cursul anului curent, se constituie rezerva legală astfel:

  • 129 „Repartizarea profitului” = 1061 „Rezerve legale”

Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” și 129 „Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Astfel, aceste două conturi vor apărea cu soldurile corespunzătoare în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar respectiv.

În anul următor, contul 121 „Profit sau pierdere” se închide prin contul 129 „Repartizarea profitului”:

  • 121 „Profit sau pierdere” = 129 „Repartizarea profitului”

Sumar monografie rezerva legală

Conform reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, rezervele constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează astfel:

  • Constituirea rezervelor din profitul curent: 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”
  • Constituirea rezervei legale: 129 „Repartizarea profitului” = 1061 „Rezerve legale”

Profitul rămas după repartizarea rezervelor este preluat în contul 117 „Rezultatul reportat” la începutul exercițiului financiar următor. Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” și 129 „Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor, fiind reflectate în bilanțul respectiv:

  • Închiderea contului de profit sau pierdere: 121 „Profit sau pierdere” = 129 „Repartizarea profitului”