Reactivare firmă inactivă în 2024 – Model cerere reactivare firma ANAF

Reactivare firmă inactivă în 2024 – Model cerere reactivare firmă ANAF. Află care este procedura de reactivare firmă declarată inactivă.

Inactivarea unei firme poate să-ți încurce planurile mai devreme sau mai târziu.

Dacă ai decis să inactivezi firma din propria dorință, poate fi pentru că ai simțit nevoia unei pauze.

În acest caz, va trebui să urmezi aceiași pași precum cei care au devenit inactivi din cauza constatării unei probleme sau a mai multor probleme din partea ANAF.

Fiecare firmă inactivă trebuie reactivată folosind același proces, indiferent de motiv. Totuși, durata procesului poate varia în funcție de circumstanțe.

Pentru a reactiva firma mai rapid, vă recomandăm să lucrați cu un contabil care are experiență în reactivarea firmelor.

Care sunt motivele pentru care ANAF-ul poate inactiva o firmă?

  • Nu ați depus declarații fiscale obligatorii în decursul unui semestru fiscal: 112, 100, 300, 301, 390 (VIES), sau 394;
  • Furnizarea unor sedii false, care nu pot fi verificate de către ANAF și/sau unde nu se desfășoară activitate;
  • Evitarea controalelor fiscale și refuzul furnizării informațiilor solicitate de către autoritățile fiscale;
  • Depășirea termenului de suspendare impus de ONRC;
  • A expirat durata legală de funcționare a societății și/sau a sediului social declarat.
  • Societatea dvs. nu mai are organe statutare sau acestea nu sunt constituite conform prevederilor legale în vigoare.

Ce reprezintă „Registrul contribuabililor inactivi”?

Registrul contribuabililor inactivi este un registru online administrat de ANAF în care sunt înregistrați contribuabilii care au fost declarați inactivi din punct de vedere fiscal.

Contribuabilii înregistrați în acest registru sunt supuși unor restricții și sancțiuni specifice, iar reactivarea lor necesită parcurgerea unui proces specific conform legislației fiscale în vigoare.

Căutarea contribuabililor inactivi se face în funcție de codul fiscal (CUI) sau denumirea firmei.

Care sunt pașii de urmat de reactivare firmă inactivă?

Verificarea preliminara

În primul rând, trebuie să identificați problemele care au dus la inactivare, în cazul în care aceasta nu a fost o decizie luată din propria voință.

Individual sau împreună cu un contabil sau un consultant financiar, va trebui să contactați ANAF-ul și ONRC-ul corespunzătoare pentru a solicita o situație a firmei.

Remedierea problemelor

În funcție de ceea ce ați constatat, cel mai probabil va trebui să întocmiți declarațiile și bilanțurile care lipsesc până în acest moment, plus să corectați alte neconformități identificate.

Dacă sediul social s-a aflat la un avocat sau în altă locație temporară, acesta va trebui să fie reînnoit, iar documentația corespunzătoare trebuie depusă la ONRC.

De asemenea, va trebui să achitați toate taxele, impozitele și penalitățile datorate statului.

Cererea de reactivare firma

După ce ați remediat problemele și după ce inspectorul ANAF desemnat cazului dumneavoastră vă dă aprobarea, trebuie depusă cererea de reactivare a firmei.

Următorul pas este așteptarea răspunsului. Acesta poate fi monitorizat în Sistemul Public de Vizualizare (SPV).

Cine te poate ajuta cu reactivarea firmei la ANAF?

Cu reactivarea firmei inactive vă pot ajuta mai mulți specialiști de obicei contabilii sau consultantii fiscali.

Aceștia sunt specializați în aspectele legate de fiscalitate și administrarea afacerilor și pot oferi asistență în depunerea documentelor necesare și în respectarea obligațiilor fiscale.

Un sprijin suplimentar și gratuit îl puteți obține de pe site-ul reactivarefirma.ro, care oferă o verificare preliminară gratuită.

Ulterior, în funcție de necesitățile dumneavoastră, puteți apela la ei pentru a vă asista în acest demers, în schimbul unei taxe.

Model cerere reactivare firma ANAF

Mai jos aveți un model de cerere pentru reactivarea firmei care se depune la ANAF, după ce ați rezolvat problemele care au dus la inactivarea firmei.

[Logo firmă]
[Date de identificare firmă: Denumire, Adresă, Cod unic de înregistrare (CUI), Nr. de ordine în Registrul Comerțului]

Către:
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
[Adresa ANAF relevantă]

Subiect:
Cerere de reactivare a firmei declarată inactivă

Stimate Domn/Doamnă,

Subsemnatul(a), [Nume și Prenume], în calitate de [funcția deținută, ex: administrator] al firmei [Denumirea firmei], cu sediul social în [adresa completă], având Codul Unic de Înregistrare (CUI) [număr CUI] și Nr. de ordine în Registrul Comerțului [număr Registrul Comerțului], vă adresez prezenta

CERERE

prin care solicit reactivarea firmei [Denumirea firmei], declarată inactivă conform deciziei nr. [număr decizie] din data de [data deciziei].

Motivele care au dus la inactivitatea firmei au fost următoarele:

[Descriere scurtă a motivelor inactivității, ex: neîndeplinirea obligațiilor declarative, neplata obligațiilor fiscale, etc.]
În prezent, firma noastră a remediat toate cauzele care au condus la această situație, după cum urmează:

[Detalii privind măsurile luate pentru remedierea situației, ex: depunerea declarațiilor restante, plata datoriilor către bugetul de stat, etc.]
Anexăm la prezenta cerere următoarele documente justificative:

[Lista documentelor anexate, ex: copii ale declarațiilor depuse, dovada plății obligațiilor fiscale, etc.]
Vă rugăm să dispuneți reactivarea firmei noastre în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Vă mulțumesc anticipat pentru colaborare și sprijin.

Cu stimă,
[Semnătura]

[Nume și Prenume]
[Funcția]
[Număr telefon]
[Adresă e-mail]

[Data]