Închidere firmă 2024 – Procedură și preț radiere firmă în 2024

Închidere firmă 2024 – Procedură și preț radiere firmă în 2024 pentru a evita diversele penalizări și cazier fiscal din partea ANAF.

Cea mai simplă cale de a evita această situație este inchiderea firmei voluntară fără lichidator, conform art. 235 din Legea 31/1990, prin dizolvare și lichidare simultană.

În acest caz, nu aveți nevoie de un lichidator, ci de un expert contabil care va poate ajuta cu procedura de radiere a firmei.

De asemenea, aveți posibilitatea de inactivare voluntară a firmei, dacă nu doriți închiderea acesteia pentru o perioadă limitată, după care să o reactivati.

Operațiunea de „închidere firmă” sau „radiere firmă” in 2024 presupune parcurgerea a trei etape:

 1. Dizolvare
 2. Lichidarea patrimoniului
 3. Radierea societății din evidența Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul social al societății

Durata procedurii juridice este de 2-3 luni din momentul în care dosarul pentru prima etapă conține toate documentele necesare.

Etape închidere firmă 2024

I. Dizolvarea voluntară și lichidarea voluntară pentru societate cu asociat unic – Etape și acte necesare

Etapa 1:

 • Cerere de înregistrare a mențiunii
 • Decizia asociatului unic de dizolvare cu mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)
 • Dacă este cazul:
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original)
  • Avize prealabile prevăzute de legile speciale (ex. Agenția de mediu)
  • Dovada achitării taxelor legale (tariful de publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a)

Etapa 2 – Radiere firma:

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de înregistrare și anexele acestuia (original)
 • Situația financiară de lichidare
 • Hotărârea de repartizare a activelor societății comerciale (copie)
 • Certificat de la Administrația Financiară din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale
 • Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale, dacă este cazul, în original (împuternicire specială în formă autentică, avocațială sau delegație)

II. Inchidere firma voluntară și lichidarea voluntară pentru societate cu doi sau mai mulți asociați – Etape și acte necesare

Etapa 1:

 • Cerere de înregistrare a mențiunii
 • Decizia AGA de dizolvare și lichidare a societății prin acordul unanim al asociaților de împărțire a activelor rămase, după plata creditorilor, între asociați, cu mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original)
 • Dacă este cazul:
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original)
  • Avize prealabile prevăzute de legile speciale (ex. Agenția de mediu)
  • Dovada achitării taxelor legale (tariful de publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a)

Etapa 2 – Radiere societate:

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de înregistrare și anexele acestuia (original)
 • Situația financiară de lichidare
 • Hotărârea de repartizare a activelor societății comerciale aprobată de asociați (copie)
 • Certificat de la Administrația Financiară din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale
 • Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale, dacă este cazul, în original (împuternicire specială în formă autentică, avocațială sau delegație)

Prin urmare, pentru a evita problemele fiscale și a finaliza procedura de radiere a firmei, este important să urmați pașii și să pregătiți toate documentele necesare pentru fiecare etapă.

Prețul pentru radierea firmei in 2024 poate varia în funcție de taxele legale și tariful expertului contabil.